Checklistor för restauranger

DT Group är nordens största byggvarukedja och inledde ett samarbete med MarketCheck under 2013. Alla HMS-inspektioner görs nu med interaktiva checklistor via iPads.

Kundexempel DT Group

Sparar 3-4 timmar per inspektion

DT Group har under 2013 ersatt pappersenkäter med MarketChecks interaktiva checklistor för alla hälsa, miljö- och säkerhetsinspektioner.
Företagets inspektörer besöker varje enhet minst en gång per år och gör grundliga inspektioner, och nu med surfplattor som insamlingsverktyg.
– Förutom att varje inspektion går flera timmar snabbare, då allt vårt backofficearbete med sammanställningar och rapportskrivningar nu hanteras automatiskt i systemet, så har vi nu möjlighet att direkt se resultaten av varje inspektion i realtid, säger Pierre Lawestig, projektledare för implementeringen av MarketCheck verktyg och rapportsystem för DT Group.

Överblick och koll
DT Groups inspektörer dokumenterar också med hjälp av fotofunktionen, så att de lätt kan se brister och förtjänster och jämföra enheterna på olika checkpunkter.

– Dessutom är det nu mycket enkelt för de som tar emot handlingsplanerna att få koll på vad som ska göras och att rapportera in att det är gjort. Samt den fantastiska överblick regionchefer och t.ex. fastighetschefen får genom bara några klick, säger Pierre.

Språkversioner
Kravet från DT Group var att varje inspektör skulle kunna mata in checklistorna och se rapporterna på sitt modersmål, men att ledningen skulle kunna följa rapporterna i realtid på engelska eller annat nordiskt språk. Därför har MarketCheck tagit fram möjligheten att lägga in valfritt språk i verktyget. I dagsläget finns fem språk inlagda.
– Vi har också medverkat till att utveckla hela åtgärdshanteringen, så att vi nu lätt kan följa hur de olika enheterna hanterar åtgärderna som de fick kommentarer på vid inspektionen.  Om man inte åtgärdat en punkt när tiden gått ut, så skickas automatiska påminnelsemejl till enheterna.

””Varje inspektion går flera timmar snabbare, då allt backofficearbete nu hanteras automatiskt.”

DT Group är nordens största byggvarukedja med verksamhet i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Sammanlagt har DT Group 283 enheter i Norden och Lettland (per den 12 februari då DT Group förvärvade den finska kedjan Puukesku med 23 enheter).