Checklista för inspektioner och skyddsrond

Varje inspektion går ca 3-4 timmar snabbare, då allt back-office arbete tas bort.

Hälsa, miljö och säkerhetsinspektioner

MarketChecks verktyg används inom bland annat byggvaruhandeln, där DT-groups inspektörer kontinuerligt går igenom alla aspekter och kontrollpunkter för hälsa, miljö och säkerhet på närmare 300 enheter i hela norden.

Efter en inspektion skapas automatiskt direkta åtgärdslistor till ansvariga, e-post-aviseringar,  pdf-rapporter till alla berörda aktörer och fullständiga rapporter med fotografier till ledningen. Varje inspektion går ca 3-4 timmar snabbare, då allt back-office arbete tas bort.

Inspektioner av pallstallage

MarketCheck har också utvecklat en inspektionsmodul för pallstallagehantering, med skadekontroll och kvalitets check-up för återkommande besiktningar och ad-hoc felanmälan.