Checklistor för restauranger

Med hjälp av surfplattor och smartphones inspekteras restaurangerna på ett effektivt sätt.

Checklistor för fastfood och restauranger

MarketChecks verktyg ger en direkt feedback till kedjeledningen gällande internrevisioner och andra checklistor.

Med hjälp av surfplattor och smartphones inspekteras restaurangerna, och rapporter samt åtgärdslistor produceras och distribueras till rätt personer automatiskt.

Under 2013 fick MarketCheck två nya kunder inom fastfood: kedjorna Taco Bar och Burger King i Sverige. Här används MarketChecks verktyg på liknande sätt. Både för längre internrevisioner där, hela restaurangen gås igenom, men även för kortare besök där vissa delar checkas av kontinuerligt.

NYHET! Unik timer-funktion i appen

MarketCheck har utvecklat en tidtagningsfunktion i appen. Du kan mäta flera gästers väntetider samtidigt. Du får direkt en rapport uppdelad i de olika vänte-momenten, till exempel Kö, Beställning, Betalning och Mat.