Checklistor för restauranger

MarketCheck ger en kedjeledning direkt feedback från sina butiker, vare sig det gäller konceptet, kvalitetsaspekter, kampanjuppföljningar, exponeringar eller hälsa, miljö och säkerhetsfrågor. Med hjälp av surfplattor och smartphones följs butikerna upp på ett effektivt sätt.

Specialutvecklad för handeln

Lätt att komma igång och enkelt att använda för alla i din kedja.

MarketCheck har byggt sin app helt från hur detaljhandeln fungerar, med geografiskt spridda enheter och användarstrukturer. Och många av funktionerna kommer från våra kunders krav och önskemål.
MarketCheck är ett mycket enkelt operativt verktyg för både egenkontroller ute i butikerna och för uppföljning regions- och distriktschefer. Du kan varje dag kontrollera att verksamheten är “redo för kunden”.

 

SÅ ARBETAR VÅRA KUNDER MED MARKETCHECK

Checklistor för Store standards
• Exponering och kampanjuppföljning
• Ordning&reda och säljtryck i butikerna
Checklistor för Affärsutveckling
• Ledarskap/Säljsamtal
• KPI/Nyckeltal
• Personalfrågor och arbetsmetodik
Checklistor för legala frågor
• Hälsa och miljö
• Säkerhet och brand