Checklistor för restauranger

Varje år satsar din kedja miljoner kronor på program och aktiviteter i butikerna. Hur följs de upp? Hur vet du att investeringen ger resultat?

Varumärkes- och konceptuppföljning

Följ ditt varumärke ut i alla butiker.

Genom regelbundna besök av din regionkår, eller store-checkrundor av butikschefer, så kan du följa dina butiker mer eller mindre i realtid. Hur följer butikerna dina program och gör de alla aktiviteter i tid?