jan 13, 2021

Följ upp dina kampanjer i alla butiker – i realtid

Med MarketChecks automatiserade kampanjuppföljning kan ni kontrollera att varje butik har exponerat sina aktuella kampanjer på rätt sätt.

Ni kan schemalägga uppföljningen av alla inplanerad kampanjperioder vid ett och samma tillfälle.  

Lägg upp alla inplanerade kampanjer i MarketCheck i tidsperioder. När det är dags för butiken att följa upp en exponerad kampanj, så går det ut automatiska mejl till alla kampanjansvariga i butikerna. Här kan också du bifoga instruktioner och kampanjinformation till checklistan.

FLER FÖRDELAR MED DIGITAL KAMPANJUPPFÖLJNING

  • Butikerna kan bifoga foton så du ser att kampanjexponeringarna är rätt gjorda
  • Du kan bifoga exempelbilder i checklistan så butikerna ser hur kampanjen ska exponeras upp
  • Du kan får direktrapporter från butiken om du har frågor i checklistan; t ex om allt kampanjmaterial kom till butiken och i tid
  • Det går ut automatiska mejl-notiser till butikerna när det är dags att följa upp
  • Om butiken inte skickat in uppföljningen i tid, så går det ut automatisk påminnelse
  • Du får rapporter om vilka butiker som gjort uppföljningen eller inte
  • Du får ett sökbart bildarkiv med alla bilder från butikerna
  • Du kan kommentera varje butiks exponeringar direkt i bilden och automatiskt mejla tillbaka dina synpunkter till butiken
  • Du kan välja ut de bästa exponeringarna och skicka till Best Practice-biblioteket som alla butiker har tillgång till
  • Du kan lägga till frågor som gör att du får feedback från butikerna vad de tyckte om kampanjen, förbättringsåtgärder mm.