Checklistor för restauranger

Våra kunder sparar flera timmar per checkrunda.

Appen gör jobbet – inget mer backoffice

När en checklista är ifylld och skickad, så sammanställs rapporter och åtgärdslistor automatiskt.

Aktivitetslistor

Vid varje checkpunkt finns möjlighet att lägga till en ansvarig som ska åtgärda felet eller kommentaren. Då går ett mejl med en länk till en åtgärdslista, där ansvarig ska ”släcka” åtgärden när den är klar.

Rapportgenerering

Direkt en checklista är ifylld och skickad så sammanställs den i rapportmenyn. Du kan läsa mer om våra rapporter här.

PDF-filer

Varje checkrunda skapar också en PDF-fil, som du hittar under PDF-arkivet.

Automatiska mejl

Det finns en rad olika varianter av automatiska melj i MarketCheck.

  • Mejl till ansvariga om åtgärder som ska göras
  • Mejl per vecka om gjorda eller ej gjorda checkrundor
  • Mejl när runda ska göras
  • Påminnelse om att åtgärd ej gjorts i tid