Du får enkla och visuella rapporter och bilder, skickade till rätt personer.

Samlad information i rapportdelen

MarketCheck har flera former av rapporter som ger dig besluts- och analysunderlag.

Dashboard

Här får du en fullständig bild över resultatet på dina checklistor. Du kan se index och trender på helhet och enhetsnivåer, bryta ner materialet och jämföra butiker, distrikt, regioner och länder. Du kan också jämföra olika butiksindelningar, till exempel franchise- och egna butiker.

PDF-arkiv

Varje enskild checkrunda genererar en pdf-fil som är lätt att komma åt, skriva ut och distribuera vidare vid behov.

Bildbank

Varje enskilt foto som är taget i samband med en checkrunda finns arkiverad efter ort, tidpunkt och typ av checkpunkt. Du kan med lätt ta fram alla bra eller dåliga exempel på hur det ser ut i dina butiker.

Aktivitetsrapport

Här följer du hur åtgärderna i checklistorna framskrider. Hur många är åtgärdade per helhet eller per enhet. Vilka har åtgärdspunkter kvar. Om du vill kan du aktivera automatiska påminnelsemejl när åtgärder ska göras.