olika språkversioner

Systemet kan lätt översättas till valfritt västerländskt språk.

Flera språkversioner för checklistor

Vill ni använda systemet i andra länder på det lokala språket så är det inga problem.

MarketCheck går i dag enkelt att översätta till alla latinska alfabet. Använd samma checklista i alla länder där du har verksamhet. Användaren matar in på det lokala språket och resultatet kan ses på valfritt språk eller det som en användare är knuten till.

Idag är systemet översatt till engelska, finska, danska och norska, men kan lätt översättas till annat valfritt språk med latinskt alfabet.