Koneo Datacenter Visby

MarketChecks databas finns på Koneo Datacenter.

Öppet system och säker datalagring

MarketChecks system köps som SaaS (Software as a Service) och är helt webbaserat.

Systemet är byggt på applikationsservern ColdFusion (Adobe) och använder MS SQL Server (Microsoft) för datalagring.

All information i MarketChecks system kan göras tillgänglig för alla former av affärssystem.

Koneo Datacenter

Teknik för drift och datalagring sköts av Koneo Datacenter Visby. Vi har dedikerade servrar för våra applikationer.

Koneo Datacenter Visby är en av Sveriges modernaste ISP:er och har både webbhotell för mindre företag och användare samt dedikerade system för mer krävande tillämpningar där några kunder behöver säkerhet på banknivå.

Backup på våra kunddata görs en gång per dag. Detta kan ske oftare om behov finns. Koneo Datacenter Visby håller säkerhetsklass 3 med full redundans på internetsystem och driftövervakning 24/7/365.