NY Nordens ledande kedjor arbetar med MarketCheck

MarketCheck har från starten utvecklats i takt med kundernas önskemål och krav, och har idag närmare 40 kedjor svenska och nordiska kedjor som kunder. Även leverantörer börjar visa intresse för att kunna följa sina produkter ända ut i hyllorna och få relevant uppföljning i både bilder och statistik.

”MarketCheck har idag närmare 25 000 användare i 7 500 butiker i 11 länder.”

Vi har pratat med tre av våra kunder för att höra hur de upplevt att börja jobba med digitala checklistor.

Mc Kund Kjell&co

Christopher Thour | Concept & space manager | Kjell & Company

–Tidigare arbetade Kjell & Company traditionellt med checklistor på papper och i Excel, med checkpunkter som rörde kvalitet, säkerhet och miljö, frågor kring drift, exponering, rutiner i hela butiken samt på lager. Men vi saknade en övergripande bild av problem- och förbättringsområden i kedjan, och kunde inte heller gå ner på viktiga detaljfrågor, som frågor om helt & rent, välfyllda störtkorgar etc.

– MarketChecks verktyg har gett oss en klar förbättring med större samsyn i våra butiker; vad är välfyllt, vad är ok och inte ok. Med hjälp av inrapporterade bilder får vi denna samsyn mycket snabbare och bättre.

CAMILLA SJÖHOLM | HEAD OF VISUAL AND PERSONAL SALES | STADIUM SWEDEN:

Mc Kund Stadium

– Vi arbetade med traditionell storecheck; papper och penna helt enkelt. Men vårt behov av att kunna se våra butiker i vardagen, samt vid kampanjstarter och andra viktiga händelser, gjorde att vi ville kunna arbeta digitalt. Vi ville också höja upplevelsen för kunden i butiken.

Med MarketChecks digitala verktyg har alla butiker höjt sin lägsta nivå. De har fått en ökad samsyn och tittar på samma saker. Så att vi alltid överträffar kundens förväntningar. Och genom snabb feedback till butikerna höjer vi deras kompetens.

RASS SKOV | HEAD OF RETAIL OPERATION | REGION NORTH, JYSK NORDIC:

Mc Kund Jysk

– We really needed to look into the way we did follow-up in JYSK. We had some predefined questions that district managers had to go through a number of times throughout a year. Typical it was printed on a piece of paper and then the District Manager wrote down his comments. Afterwards the comments needed to be typed into an Excel sheet and sent to the store. But the comments were often unclear, and there were no obvious deadlines and a minimum of follow-up on the given tasks. We conducted over several thousand visits throughout all our stores, but we didn’t really use the data for anything.

–Our old system was clearly outdated and unstructured, and we soon realized the technology MarketCheck provided gave us the possibility to make follow-ups much more simple and efficient. It actually fulfilled the majority of our requirements.

–The new digital tool from MarketCheck has made life more efficient for the District Managers, and much more professional.

– The cooperation with MarketCheck gave JYSK a lot, and it made the store follow-ups much more efficient than it was before MarketCheck.