jan 14, 2021

25000 användare i 7500 butiker

MarketCheck har på fem år etablerat sig som en ledande leverantör av digitala checklistor till svenska och nordiska kedjor.

Idag används systemet av närmare 40 kedjor i alla deras butiker och marknader för att följa upp koncept, kampanjer och butiksprogram.

Fler och fler retailkedjor använder MarketChecks digitala checklistor och inte bara i Sverige och Norden. Möjligheten att följa sina kedjor utanför landets gränser och arbeta på flera språk, tillsammans med ett system helt uppbyggt kring retailbranschens struktur, gör att MarketCheck nu används i 11 länder i Europa. Under corona-året valde flera kunder att genom digitala checklistor följa sina butiker på distans, då pandemin reglerade antalet besök från regionchefer och övriga fältkårer.