dec 7, 2021

Så ökar digitala checklistor lönsamheten i din butikskedja

Samma lönsamhet trots längre och intensivare arbetsdagar? Med MarketChecks digitala checklistor kan du vända trenden. Det här smarta och skalbara verktyget hjälper dig och dina medarbetare att öka butikskedjans lönsamhet på följande sätt:

1. Du ser till att kedjans koncept efterlevs

I teorin är det enkelt: för att öka försäljningen behöver du bara se till att dina butiker följer kedjans koncept. Ju fler punkter dina butiker checkar av i butiksprogrammet och manualerna, desto högre snittvärde på kundkorgen.

I praktiken kan det dock vara svårt att se till att butiker efterlever konceptet – åtminstone om det kräver att du gör fysiska butiksbesök. Och det är här MartetChecks digitala checklistor kommer in i bilden. 

I MarketChecks webbapp kan dina medarbetare på butiksgolvet checka av dagliga och veckovisa storechecks och butikschefen gör koncept- och kampanjuppföljningar. Det fina med det här sättet att följa upp är att det är skalbart och går att duplicera på nya butiker i kedjan.

2. Du minskar admintiden

Genom att effektivisera konceptuppföljningen sparar du in tid och därmed pengar i alla led. 

Både du och butikspersonalen slipper den administrativa huvudvärken av att sammanställa checklistor, bilder och information i mejl. För att inte tala om tiden som går åt till att leta reda på rätt mejl i inkorgen. MarketChecks app sammanställer all information och gör den lättillgänglig för alla inblandade. Tiden som det digitala verktyget frigör kan din butikspersonal istället lägga på sina kunder.

Tack vare möjligheten att automatisera stora delar av uppföljningen behöver du inte lägga tid på att själv skicka ut påminnelser. Och så slipper du onödiga butiksbesök eftersom du kan följa checklistorna och resultaten i realtid i appen.

3. Du åtgärdar förbättringspunkter i tid

Att missa förbättringspunkter kan bli en kostsam historia – felskyltningar kan leda till uteblivna sälj och uteblivna reparationer till att kunden inte kommer tillbaka. Med MarketChecks app får du stenkoll på alla förbättringspunkter och kan följa upp att varje punkt blir åtgärdad. Med de smarta realtidsrapporterna och bildverktyget blir det enkelt att hitta framgångsfaktorerna bakom ökad lönsamhet. Du kan med andra ord jobba proaktivt och kopiera best practice till övriga butiker.