På önskelistan: Ett smartare verktyg för koncept- och kvalitetsuppföljning – som gör butikerna redo för kunden

Efter många års arbete i dagligvaru- och detaljhandeln (bl a AC Nielsen, Bristol Myers Squibb och Norsk Hydro), saknade Per Landberg ett effektivt verktyg för uppföljning av kedjans investering i butikerna. Han önskade sig ett smartare sätt att hantera checkrundor än med listor på papper eller i Excel – med snabb dagsaktuell uppföljning av hur mötet med kunden egentligen fungerar.

Tillsammans med programmeraren Johan Lindblad startade Per därför arbetet med att utveckla en effektiv plattform för hantering av checklistor i mobiler och surfplattor. En checklista som så snart den är avbockad ger värdefull statistik, ”att-göra”-listor och bilder från checkpunkterna – i en och samma knapptryckning.

Resultatet blev Smarta Checklistor för koncept- och kvalitetsuppföljning, en succé som snabbt blivit ovärderlig för nordiska butikskedjor.

Snart anslöt sig även Peter Ramberg, med viktigt marknads- och kommunikationsperspektiv (bl a från arbete som informationschef inom detaljhandeln), så att även MarketCheck håller sig redo för kunden.

Läs mer om MarketCheck i vår broschyr.

Klicka på bilden för att ladda ner!