EN SV

Så skapades digitala checklistor för retail

Efter 25 års arbete i svensk och internationell retail, bland annat som Trade marketing manager på marknaderna i Skandinavien och Benelux och som ansvarig för en servicehandelskedja med 250 butiker, saknade Per Landberg ett effektivt verktyg för uppföljning av de investeringar som görs  i butikerna. Både från kedjans och leverantörens sida.

”Under mina 35 år i retailbranschen har mitt huvudbry alltid varit hur vi ska kunna kapitalisera på de investeringar som läggs på alla olika och många gånger kostsamma program som har syftet att öka värdet av kundkorgen?”

Per upplevde allt som ofta att varken han i kedjeledningen eller leverantörerna hade full kontroll på hur kampanjer och produkter hanterades ute i butikerna.

Följdes konceptet och programmen, var kampanjerna rätt uppsatta, var fyllnadsgraden tillräcklig etc?  

Skärmavbild 2021 02 04 Kl. 10.44.21
Skärmavbild 2021 02 04 Kl. 10.44.21

Den okulära uppföljningen av merchandisingvariablerna i butikerna av butiksmedarbetare är själva nyckeln för implementering och upprätthållande av alla dyra program som skapas av kedjans ledning.

Han önskade sig därför ett smartare och snabbare sätt att följa upp de viktiga merchandisevariablerna i butikerna. Checklistor på papper eller i excel-format som skulle mejlas in till huvudkontoret var inte tillräckligt snabba, men framförallt var det mycket tidsödande och ineffektivt att sammanställa dem till användbara rapporter.

Tillsammans med programmeraren Johan Lindblad startade Per därför arbetet med att utveckla en effektiv plattform för hantering av digitala checklistor i mobiler och surfplattor. En checklista som så snart den är avbockad ger värdefull statistik, ”att-göra”-listor och bilder från checkpunkterna – i en och samma knapptryckning.

Snart anslöt sig även Peter Ramberg, med bakgrund från franchiseverksamhet och ICA-sfären, för att arbeta med utveckling och försäljning av det nya digitala checkliste-verktyget.

Efter några års tester i kundled och fortsatt systemutveckling, så lanserade MarketCheck sin första version av digitala checklistor 2014. Under åren har fler och fler kunder anslutit och använt systemet för en rad olika checklistor i sina verksamheter. Parallellt så har utvecklingen fortsatt kontinuerligt med input från kundernas verksamhet.