jan 14, 2021

Testa digitala checklistor helt kostnadsfritt

Nu har du och din kedja möjlighet att testa marknadsledande digitala checklistor från MarketCheck helt kostnadsfritt.

Ett test kan innebära att en region och dess butiker, eller också några utvalda butiker, kan testa digitala checklistor under en begränsad period, 1-2 månader. Testa en storecheck som görs av regionchefer eller en daglig runda för att se att butikerna är redo för kunden. Din VM kanske vill följa upp att senaste kampanjen är rätt uppskyltad med digital kampanjuppföljning.

Mejla eller ring Peter Ramberg för ett test: peter.ramberg@marketcheck.se, 070-533 13 10