Kundexempel Stadium

Checklistor för restauranger

Alla butiker har höjt sin lägstanivå sedan vi började arbeta med MarketCheck, säger Camilla Sjöholm, Head of Visual and Personal Sales, på Stadium Sweden.

Hur såg ert behov av verktyg ut för uppföljning av butikerna och hur arbetade ni tidigare?
“Vi arbetade med Storecheck i butik och använde oss av det traditionella verktyg papper och penna. Vårt behov av att kunna se våra butiker i vardagen samt vid kampanjstarter och andra viktiga händelser gjorde att vi ville kunna arbeta digitalt. Vi vill också höja upplevelsen för kunden i butiken.”

Hur arbetar ni med MarketCheck idag och vilka medarbetare hos er använder det?
“Vi gör Salescheck, Storecheck och kampanjuppföljningar. Salescheck gör i stort sett alla medarbetare, detta för att gå kundens varv och få ökat engagemang samt att vi ser samma saker i butiken. Storecheck och Kampanjuppföljning gör ledningsgrupp. Regioncheferna och Visuella Säljcoacherna har egen Storecheck där vi twistat dem utifrån vad vi fokuserar på i de olika rollerna. Det är viktigt att få alla känna sig delaktiga och kunna påverka utifrån de arbetsuppgifter som respektive funktion äger.”

Vilka är de främsta fördelarna som du ser?
“Kundens upplevelse, att kunna komma in i våra butiker och alltid överträffa deras förväntningar. Vi som arbetar med butikerna har ökad samsyn och tittar på samma saker. Det ger en fin effekt och blir smidigare att arbeta. Du vet vad som förväntas av dig som medarbetare. Att ha samtliga dokument vi behöver arbeta med i appen underlättar vid ev. frågor.”

Vilka är de främsta vinsterna ni gjort?
“Att alla butiker höjt sin lägsta nivå, det gör att vi kan kompetensutveckla och höja upplevelsen för våra kunder. Vi får en tidsvinst vid kampanjuppföljningar där vi samma dag kampanjen börjar får en överblick hur vi ser ut i hela Sverige. Vi ger även feedback till butikerna och höjer därmed deras kompetens. Vi ser det som ett bra tillfälle att utveckla medarbetarna. Butikerna tycker att de jättebra och det är absolut viktigast. De visuella säljcoacherna behöver inte renskriva sina dokument när de kommer hem från sina besök, de är redan klart. Vilket gör att vi får mer tid för besök och utbildning.”

Vad fick er att välja MarketCheck?
“Jag har via ett annat företag tidigare arbetat med MarketCheck. Under den perioden så ville vi höja fokus på kund och då var Marketcheck ett bra verktyg. Detta var för flera år sedan och då var vi kanske lite före vår tid. I vår butik fungerade det jättebra eftersom vi var flera i ledningsgruppen som kom från kedjeföretag och hade kundupplevelse och storecheck inpräntat redan. Att ha en ledningsgrupp som förstår innebörden och förstår vilken effekt det blir av att göra storecheck är  A och O. Företaget som helhet var inte riktigt mogen för den justeringen.”