EN SV

Nordens ledande kedjor arbetar med MarketCheck

6 April 22 Kundloggor Marketcheck Till Web
6 April 22 Kundloggor Marketcheck Till Web

Ända sedan starten har vi utvecklat MarketCheck efter våra kunders önskemål och behov. Idag har appen 25 000 användare i 7 500 butiker i 11 länder.

Så här berättar tre av våra kunder om sin upplevelse av digitala checklistor:

CHRISTOPHER THOUR | CONCEPT & SPACE MANAGER | KJELL & COMPANY

Mc Kund Kjell&co

–Tidigare arbetade Kjell & Company traditionellt med checklistor på papper och i excel. Det var checkpunkter som rörde kvalitet, säkerhet och miljö. Och frågor kring drift, exponering samt rutiner i hela butiken och på lager. Vi saknade dock en övergripande bild av problem- och förbättringsområden i kedjan. Vi kunde inte heller gå ner på viktiga detaljfrågor, som frågor om ordning, exponering etc.

– MarketChecks verktyg har gett oss en klar förbättring med större samsyn i våra butiker; vad är välfyllt, vad är ok och inte ok. Med hjälp av bilder från checklistorna får vi denna samsyn mycket snabbare och bättre.

CAMILLA SJÖHOLM | HEAD OF VISUAL AND PERSONAL SALES | STADIUM SWEDEN:

Mc Kund Stadium

– Vi arbetade med traditionell storecheck; papper och penna helt enkelt. Men vårt behov av att kunna se våra butiker i vardagen, samt vid kampanjstarter och andra viktiga händelser, gjorde att vi ville kunna arbeta digitalt. Vi ville också höja upplevelsen för kunden i butiken.

Med MarketChecks digitala verktyg har alla butiker höjt sin lägsta nivå. De har fått en ökad samsyn och tittar på samma saker. Det ger oss bättre möjlighet att alltid överträffa kundens förväntningar. Och genom snabb feedback till butikerna höjer vi deras kompetens.

RASS SKOV | HEAD OF RETAIL OPERATION | REGION NORTH, JYSK NORDIC:

Mc Kund Jysk

– We really needed to look into the way we did follow-up in JYSK. We had some predefined questions that district managers had to go through a number of times throughout a year. Typical it was printed on a piece of paper and then the District Manager wrote down his comments. Afterwards the comments needed to be typed into an Excel sheet and sent to the store. But the comments were often unclear, and there were no obvious deadlines and a minimum of follow-up on the given tasks. We conducted over several thousand visits throughout all our stores, but we didn’t really use the data for anything.

–Our old system was clearly outdated and unstructured, and we soon realized the technology MarketCheck provided gave us the possibility to make follow-ups much more simple and efficient. It actually fulfilled the majority of our requirements.

–The new digital tool from MarketCheck has made life more efficient for the District Managers, and much more professional.

– The cooperation with MarketCheck gave JYSK a lot, and it made the store follow-ups much more efficient than it was before MarketCheck.