Ledande kedjor gör sig redo för kunden

Idag arbetar drygt 30 av nordens ledande kedjor med Smarta Checklistor från MarketCheck – det moderna sättet att snabbt få reda på vad som behöver förbättras i butiker eller restauranger.

Vi har pratat med tre av dem för att höra hur de upplevt att börja jobba med digitala checklistor.

Mc Kunder Webb 1280px

CHRISTOPHER THOUR | CONCEPT & SPACE MANAGER | KJELL & COMPANY

–Tidigare arbetade Kjell & Company traditionellt med checklistor på papper och i Excel, med checkpunkter som rörde kvalitet, säkerhet och miljö, frågor kring drift, exponering, rutiner i hela butiken samt på lager. Men vi saknade en övergripande bild av problem- och förbättringsområden i kedjan, och kunde inte heller gå ner på viktiga detaljfrågor, som frågor om helt & rent, välfyllda störtkorgar etc.

–MarketChecks verktyg har gett oss en klar förbättring med större samsyn i våra butiker; vad är välfyllt, vad är ok och inte ok. Med hjälp av inrapporterade bilder får vi denna samsyn mycket snabbare och bättre.

Mc Kund Kjell&co

-Alla resultat samlas på samma…

icon reveal

–Alla resultat samlas på samma plattform, det har blivit ett helt nytt och mer konsekvent sätt att arbeta. MarketChecks verktyg är verkligen effektivt för uppföljning av aktuella kampanjer och det dagliga helhetsuttrycket. Ingen behöver längre tveka över hur det ska se ut i butiken. –Vi växer och får nya butikschefer som kanske inte tidigare jobbat i kedjan. Med MarketCheck har de fått ett verktyg som hjälper dem att förhålla sig till verksamheten; vad är godkänt och vad är inte. Vi har också tagit fram en manual för butikerna, som bygger på frågorna i checklistorna. Hur ska vi göra om det blir fel och alla andra frågor man ställs inför. Det fyller en funktion när vi ska utbilda nya butikschefer och anställda. –Implementeringen var mycket lyckad, med bra introduktion och utbildning, genomtänkt system och hierarki – och det nya digitala verktyget har tagits emot väl av både regionchefer och i butikerna. En av många positiva effekter har varit att butikscheferna fått mycket mer tid över till frågor kring försäljning och personal, när själva driftsfrågorna har automatiserats på det här sättet. Eventuella fel uppmärksammas mycket tidigare och bättre; direkt efter att en checkrunda rapporterats skapas en att-göra-lista för butikschefen att delegera till ansvarig personal i butiken. Den överföringen bidrar till samsynen och ger ett lärande i hur man driver retail enligt vårt koncept. –MarketChecks digitala checklistor har dessutom blivit ett viktigt verktyg för andra avdelningar än Retail; bl a HR och Säkerhet, med brandskydds- och säkerhetsrundor i både butiker och lager.

CAMILLA SJÖHOLM | HEAD OF VISUAL AND PERSONAL SALES | STADIUM SWEDEN:

–Tidigare arbetade Stadium Sweden med traditionell storecheck; papper och penna helt enkelt. Men vårt behov av att kunna se våra butiker i vardagen, samt vid kampanjstarter och andra viktiga händelser, gjorde att vi ville kunna arbeta digitalt. Vi ville också höja upplevelsen för kunden i butiken.

Med MarketChecks digitala verktyg har alla butiker höjt sin lägsta nivå. De har fått en ökad samsyn och tittar på samma saker. Så att vi alltid överträffar kundens förväntningar. Och genom snabb feedback till butikerna höjer vi deras kompetens.

Mc Kund Stadium

-En annan stor vinst är att kampanjuppföljningarna…

icon reveal

-En annan stor vinst är att kampanjuppföljningarna blivit mycket snabbare och enklare redan samma dag som kampanjen startar har vi en överblick över hur vi ser ut i hela Sverige, och kan ge snabb feedback till butikerna. Vi ser det som ett bra tillfälle att utveckla medarbetarna. De visuella säljcoacherna behöver inte renskriva sina dokument när de kommer hem från sina besök; allt är redan klart. Det gör att de får mer tid för besök och utbildning.

RASS SKOV | HEAD OF RETAIL OPERATION | REGION NORTH, JYSK NORDIC:

–We really needed to look into the way we did follow-up in JYSK. We had some predefined questions that district managers had to go through a number of times throughout a year. Typical it was printed on a piece of paper and then the District Manager wrote down his comments. Afterwards the comments needed to be typed into an Excel sheet and sent to the store. But the comments were often unclear, and there were no obvious deadlines and a minimum of follow-up on the given tasks. We conducted over several thousand visits throughout all our stores, but we didn’t really use the data for anything.

–Our old system was clearly outdated and unstructured, and we soon realized the technology Marketcheck provided gave us the possibility to make follow-ups much more simple and efficient. It actually fulfilled the majority of our requirements.

–The new digital tool from MarketCheck has made life more efficient for the District Managers, and much more professional.

Mc Kund Jysk

-It has really improved follow-ups with a higher…

icon reveal

–It has really improved follow-ups with a higher quality of the content (especially the use of pictures), work with deadlines, better transparency of visits that are conducted, transparency in execution rate and with trend reports that can help setting the right focus in a store, district, region or country. –Introducing the new tool went really smooth. We really made a big boom out of the implementation, with a big retail seminar in Bratislava where all Country Managers, Retail Managers and District Managers where gathered. Super users and retail managers had workshops with their own organizations, in their own countrys. District Managers had the same with Store Managers. Since digital follow-ups was such a big step forward for JYSK, the acceptance of something new was already there from day one. –If you are coming from a non-digital solution, then MarketCheck gives you many possibilities. But less is more. So my advice is to start with just a few things and then make bigger changes when you get the hang of it. And make sure to performe many tests before you go live, so you get rid of obstacles and explore the posibilites. Also make a detailed plan for implementation, and align with MarketCheck throughout this process.