Vad är så smart med Smarta checklistor?

 

NI JOBBAR MER SYSTEMATISKT

Eftersom du har full koll på när checkrundorna ska göras, och att de görs i tid, kan du också systematisera arbetet med dina checklistor.

Till exempel:

  • Varje dag: klar för öppning
  • Varje vecka: butiks-/restaurangchefens utökade runda
  • Varje månad/kvartal: regionchefens koll på konceptet och affärsmannaskapet

NI FÅR ANALYSER SNABBARE

Med Smarta Checklistor får du all statistik du behöver för att utvärdera er kedja. Du ser direkt vilka regioner och butiker som presterar bra eller dåligt.

NI JOBBAR MER EFFEKTIVT

I samma ögonblick som checklistan skickas in blir alla former av rapporter

och analyser automatiskt färdigställda – checkrundan sparas som pdf, ”Att-göra”-listor med åtgärdspunkter mejlas till rätt ansvarig och foton från checkpunkterna sparas i ett sökbart bildarkiv.

NI FÅR EN LÄRANDE FUNKTION

Genom att samla kedjans koncept, kampanjplaner och exponeringslösningar i olika checklistor, blir det mycket enklare att överföra er retail-kunskap till nya medarbetare. Det skapar både förståelse och konsensus kring kedjans arbete.

Viktiga nyckeltal för enkel uppföljning

VÄRDEFULL STATISTIK

Med Smarta Checklistor får du all statistik du behöver för att utvärdera er kedja:

  • KPI:er på dina merchandise-variabler: kampanjer, exponeringar, säljtryck, ordning & reda etc.
  • Svar på vilka regioner och butiker som presterar bra eller dåligt.
  • Trenddiagram så att du kan bencha och följa kedjan över tid.
  • Rankinglistor över kedjan. Vilka butiker som gör vad och när.
  • De vanligaste åtgärdspunkterna och var ni har förbättringspotential.
Utskrift
Statistik Skärmavbild

Kommentera direkt i bilden

INRAPPORTERADE BILDER I SÖKBAR BILDBANK

Alla kampanjer och säljlösningar kan följas upp och kommenteras via de bilder som butikerna fotograferar och skickar in i samband med checkrundorna.

Bilderna sparas i en sökbar bildbank där du t ex kan leta efter alla bilder på kassadiskar som inte är ok. Eller alla bilder från senaste kampanjen.

Du kan också tagga bilderna och samla dem i ett delbart ”best-case”- bibliotek: “Titta på snyggaste exponeringen från vår butik i Kalmar!”

Utskrift
Bildbank Skärmavbild
Bildbank Skärmavbild

Automatiskt meddelande till den ansvarige, om något behöver rättas till

ATT-GÖRA-LISTOR

Varje enskild checkpunkt kan tilldelas en ansvarig med uppgift att åtgärda eventuella fel. Så snart checklistan är avbockad och inskickad, får de ansvariga automatiskt ett mejl med en lista över vad som behöver åtgärdas.

Utskrift
Att Göra2

Jämför och skriv ut checkrundor

PDF-ARKIV MED SÖKBARA CHECKLISTOR

Ifyllda checklistor sparas automatiskt som rapporter (med svar på frågor, eventuella bilder etc) i ett sökbart pdf-arkiv – där du enkelt kan leta upp en speci k checkrunda och jämföra den med nuläget, skriva ut eller mejla vidare.

Utskrift