dec 8, 2020

Checkball1

Uppföljning på detaljnivå
Med checklistorna blir det enkelt att se vilka butiker som gjort vad och upptäcka det som behöver förbättras i tid. Du får både överblick och detaljkoll i en app.