dec 8, 2020

checkball4

Samtliga checklistor med bilder arkiveras också i ett PDF-arkiv. Detta gör det möjligt att jämföra checklistor och trender över tid.