dec 8, 2020

Varför digitala checklistor?

Checklistor i web-appar via mobiler och läsplattor gör det enklare för beslutsfattare inom detaljhandel och restaurangkedjor att systematiskt följa upp och utvärdera sina butikers koncept, kampanjer och säkerhetsarbete. Checklistorna bevakar även att rutiner och förordningar efterlevs på individuell butiks- och restaurangnivå.