jun 13, 2024

Hemmakväll får snabb bildåterkoppling på veckorutiner och kampanjer i MarketCheck

Hemmakväll har ett 70-tal butiker som gör sin veckolista i MarketCheck, där de checkar av rutiner och kundvarvet. Verktyget används även av regioncheferna inför butiksbesök och av marknadsavdelningen för att följa upp kampanjer.

Jenny Lindén är regionchef och ansvarig för MarketCheck på Hemmakväll. Hon började som säljare och var butikschef när företaget tog in verktyget:

– Hemmakväll såg möjligheten med att alla butiker, både egenägda och franchise, jobbar i en och samma digitala plattform, säger Jenny.

Butikerna checkar av veckolistan i MarketCheck

Hemmakvälls butiker använder MarketCheck till checklistan ”butik vecka” för att checka av veckorutiner. I listan ingår ”kundens väg” som säkerställer att kundupplevelsen blir så bra som möjligt. På vissa checkpunkter är det krav på att butikerna tar bilder.

– Vi tycker jättemycket om bildfunktionen där butikscheferna kan se butiken utifrån kundens ögon och lägga en plan för vad som behöver göras under veckan, säger Jenny.

MarketCheck har även underlättat vid regionchefernas butiksbesök i de fyra regionerna med 16-22 butiker i varje. Under varje butiksbesök stämmer de av två checklistor. 

– Alla åtgärdspunkter samlas i en att-göra-lista som följs upp under nästa besök. Det gör att både vi och butikschefen får koll på att alla punkter blir åtgärdade, säger Jenny.

Marknad får snabb bildåterkoppling på kampanjer

Marknadsavdelningen på Hemmakväll har också användning av verktyget. De gör en kampanjcheck och får återkoppling på hur kampanjen ser ut i bildarkivet. Framöver kommer de även jobba med Best Practice-biblioteket med bilder på en optimal kampanj.

Då och då gör Hemmakväll större kartläggningar i MarketCheck. Exempelvis har IT-avdelningen kunnat följa upp hur kassorna ser ut runtom i landet.

– Vi har byggt en bra grund i verktyget och ser att vi skulle kunna använda det till så mycket mer. Bland annat vill vi anpassa befintliga checklistor efter vårt kalenderår så att en viss punkt kommer upp vid en viss tidpunkt på året. Vi vill även börja hantera felanmälningar i verktyget för att förenkla arbetet för supportkontor och butiker, säger Jenny.

MarketCheck gör det enkelt att både se helheten och detaljerna

Jenny beskriver tiden innan MarketCheck som ganska ostrukturerad med ”mycket filer och mejl hit och dit”. Trots det var hon i sin tidigare roll som butikschef inte helt såld på att behöva ladda ner en app och lära sig ett nytt system. Men hon märkte snabbt att MarketCheck var enkelt att använda och såg fördelarna. Som regionchef uppskattar hon smidigheten i att samla all data i ett verktyg där berörda avdelningar kan kopplas på i checklistorna.

– Med MarketCheck får jag en överblick över alla butiker i regioner, kan enkelt sammanställa data och följa upp för att kunna hjälpa och coacha butikerna. Det ger oss förutsättningarna att förhöja butiksupplevelsen, säger Jenny.