jan 30, 2024

Telenor har koll på läget i alla butiker med audits och MorningCheck

Telenor Sverige använder checklistan MorningCheck dagligen för att se att deras 46 butiker har genomfört sina morgonrutiner och håller samma standard. Företaget har även fått bättre kontroll över hur det ser ut i butikerna genom att använda MarketCheck när audits för loss prevention genomförs.

I sin roll som Store Process Developer har Roberth Alexandersson bland annat kontakt med butikerna och tar tillsammans med dem fram nya rutiner. 

Han följer även upp och rapporterar loss prevention audits som ett externt bolag gör av butikerna.

– När jag tog över verktyget användes det endast till morning check. Sedan dess har vi breddat användandet och idag används tjänsten till allt ifrån säkerhetsronder till rapportering av täckningstest i butikerna, säger Roberth.

Samma standard i alla butiker med morning check

Telenors butiker använder checklistan morning check för att se till att butikerna håller samma nivå när det kommer butiksstandard, rutinhantering och säkerhet.

– Det är ett bra verktyg för nyanställda att lära sig morgonrutiner som till exempel att butiken är städad och att säkerhetsrutinerna är genomförda. Men det är också bra för dem som arbetat längre att inte missa viktiga rutiner, säger Roberth.

Enkelt att följa upp och skapa nya rutiner 

Telenor genomför regelbundna audits där ett externt företag besöker butikerna oanmält och noterar eventuella avvikelser som exempelvis fel i demoutställningen. Roberth följer sedan upp checklistorna och rapporterar vidare i organisationen.

Roberth hjälper många i sitt team när de vill ha uppföljningar och har till exempel använt MarketCheck för att få koll på att alla butiker uppdaterat kassorna. Han har också infört rutinen att se över att paket som inte hämtats ut skickas tillbaka till centrallagret.

– Jag uppskattar att man ser direkt vilka butiker som har svarat och genomfört checklistorna, det sparar tid att ha allt på ett samma ställe, säger Roberth.

Varje vecka gör butikscheferna även egna listor över avvikelser som Roberth följer upp och rapporterar så att butikerna får hjälp att hantera förbättringspunkterna.

– Det är ett mycket bra verktyg som man kan göra väldigt mycket med. MarketCheck ger oss koll på läget i butikerna utan att vara fysiskt på plats, detta sparar både tid och resurser. Man kan också dra många lärdomar av den data och statistik som verktyget samlar in, säger Roberth.

Foto: Telenor