nov 30, 2023

Lagerhaus sparar tid genom att fota och följa upp alla kampanjer i ett verktyg

Lagerhaus AB använder MarketCheck i sina kampanjuppföljningar där de 57 butikerna i Sverige och Norge tar bilder som regionchefer och huvudkontoret följer upp i verktyget.

Olivia Olausson har jobbat många år inom Lagerhaus, först som säljare, sedan VM och därefter butikschef. Sedan 2021 är hon regionchef och samma år gick Lagerhaus över till MarketCheck:

– Den främsta anledningen till att vi började använda verktyget var att gå från papper och penna till digital checklista i paddan, säger Olivia.

Samlar alla kampanjbilder och feedback på ett ställe

I början användes verktyget främst för att checka av den dagliga driften, som att man gått brandskydd varje dag. 

Idag gör Lagerhaus även kampanjuppföljningar i MarketCheck. Butikerna följer samma koncept och har en A-yta som byggs om var fjärde vecka. Då fotar butikerna kampanjerna i MarketCheck och personalen på huvudkontoret följer sedan upp kampanjbilderna genom att kommentera dem.

– Det är ett smidigt att samla alla bilder, feedback och kontakt i ett lättillgängligt verktyg. Man slipper pricka av en lista över vilka som skickat in och det blir enklare att coacha dem som behöver stöd, säger Olivia.

Semesterplanering och frågor inför BC-möten i MarketCheck

Lagerhaus har med tiden hittat fler användningsområden i verktyget. Bland annat har de skapat en lista över vad som är viktigast för dagen för att säkerställa de små detaljerna.

Det använder även verktyget för att planera semesterperioderna och vem som är ansvarig när en medarbetare är ledig. Och inför BC-möten skickar Olivia ut frågor via verktyget kring vem man vill bo med, hur man vill resa dit och eventuella allergier.

– Allt går att plocka ut i ett Excelark och jag behöver inte sammanställa massa mejl och Teamstrådar, säger Olivia.

MarketCheck sparar en dags arbete i admintid

MarketCheck har gjort störst skillnad i kampanjuppföljningarna. Tidigare mejlade butikerna in bilder till VM som sorterade upp allt i mappar och svarade på mejl kring minsta detalj för att alla skulle känna sig sedda.

– Det var otroligt tidskrävande. Genom att göra kampanjuppföljningarna i MarketCheck tog vi bort en dags arbete för en person, säger Olivia.

Att alla kampanjer är samlade på ett ställe underlättar på flera sätt. Man får överblick över de butiker som ligger för avlägset för att besökas varje månad. Det blir även enklare att gå tillbaka till tidigare kampanjer och jämföra. Och så försvinner inte informationen om en medarbetare slutar.

Tack vare bra support från MarketCheck var det lätt att komma igång och Olivia uppskattar att de är tillgängliga för frågor och erbjuder att gå igenom nya uppdateringar.

– Det var en smidig övergång. Butikscheferna var positiva till att testa något nytt och vi pratade om att ge det minst ett halvår innan vi började utvärdera de nya rutinerna. Nu när vi blivit varma i kläderna ser vi MarketCheck som ett enkelt och värdefullt verktyg som vinner tid, säger Olivia.