aug 31, 2023

Blomsterlandet frigjorde tid för butikscheferna – bytte driftschecklista till driftshjul

Blomsterlandet, med 64 butiker runtom i landet, använder MarketCheck till sin driftschecklista. Genom att bryta upp den halvårsvisa listan i ett månatligt driftsjul har butikscheferna fått bättre koll och mer tid över till kundbesöket.

Blomsterlandet gick över till att göra driftschecklistan i MarketCheck för 10 år sedan. Christian Gustafsson var på den tiden en av de regionschefer som genomförde listan i verktyget två gånger per år. Sedan dess har Blomsterlandet utökat sin användning av MarketCheck till att även innefatta arbetsmiljöarbete och butikschecklistor.

Idag är Christian driftschef, en roll som innebär att han jobbar nära regionschefer, marknad, inköp och HR i frågor som butiksutveckling, kampanjer och arbetsmiljöarbete:

– Det är en bred roll där MarketCheck hjälper mig att få en överblick och underlättar samarbetet med regions- och butikschefer kring vad som ska göras, säger Christian.

Bättre koll av att bryta upp driftschecklista i driftshjul

För att förenkla arbetet för butikerna tog Blomsterlandet ett omtag kring driftschecklistan. Listan på 90 punkter som skulle genomföras två gånger per år bröts istället ner i ett tiotal punkter per månad.

– Vi kallar det driftshjulet. Det är ett årshjul där vi varje månad fångar upp olika punkter kring drift, säkerhet, arbetsmiljö och fastighetsfrågor. Listorna är säsongsanpassade och täcker in lagar och regler som måste följas, men även mindre punkter som att byta till fräscha flaggor och snöröjning, berättar Christian.

Driftshjulet lanserades i januari 2023 och i början kunde en del uppleva att det var merarbete och kände sig kontrollerade. Men snart byttes skepticismen ut mot ett lugn. Nu slipper butikscheferna hålla alla punkter i huvudet eller själva lägga in dem i sina kalendrar.

En av framgångsfaktorerna har, enligt Christian, varit att bjuda in medarbetarna till att förbättra checklistan. En förvaltningsgrupp med två butikschefer, två regionschefer och en driftsfkoordinator samlar in feedback kring vilka frågor som kan strykas eller flyttas till en mer relevant månad.

Kampanjuppföljning öppnar upp för feedback

Blomsterlandet använder även MarketCheck för kampanjuppföljning. Butikerna fotar då av en avdelning eller kampanj ett tiotal gånger per år, något som hjälper huvudkontoret att se hur det som producerats centralt ser ut i butik. Dessutom kan butikerna ge feedback tillbaka till stödfunktionerna på supportkontoret. Det kan till exempel vara hur man upplevt leveranser, information kring kampanjerna eller kvalitet på produkterna.

Blomsterlandet hoppas också kunna spara in på regionschefernas butiksbesök. Här ser de MarketCheck som en möjliggörare till att prioritera samtalet väl ute i butik. 

– De behöver inte prata så mycket om de gröna punkterna, utan kan istället fokusera på förbättringsområdena. Att butiken inte har satt upp några flaggor skulle kunna bero på ett leveransproblem som borde lyftas i hela regionen, förklarar Christian.

MarketCheck frigör tid till det viktigaste: kundbesöken

Innan Blomsterlandet började använda MarketCheck använde de Excellistor som skrevs ut, vilket var krångligare. Nu har de integrerat verktyget i sin ”blompad” – en liten handdator där man sköter allt från inleveranskontroller och prisändringar till kampanjer och avvikelser. Butiksledningen har förstås yttersta ansvar för sin butik, men alla medarbetare kan använda blompaden till att ”gå kundvarvet” och får därmed större förståelse för verksamheten.

– För butikscheferna frigör MarketCheck tid och mentalt utrymme att inte behöva hålla allt i huvudet utan kunna fokusera på det som skapar mervärde för varumärket, det vill säga kundbesöken. Och för mig som jobbar centralt hjälper verktyget mig att få en bättre överblick. Det är trots allt summan av de små detaljerna som gör helheten, säger Christian.