dec 8, 2020

Hur gör vi skillnad?

Våra användarvänliga digitala checklistor förändrar beteenden och skapar rutiner för insamling av nyckeldata från butiker och restauranger. All data och allt bildmaterial presenteras i realtid och på ett intuitivt sätt som stöder besluts- och uppföljningsprocesser. MarketChecks web-app ger dig ett affärsstöd som gör en verklig skillnad på kort och lång sikt. Fungerar lika bra i mobilen som på datorn.