dec 8, 2020

25 000 användare i 7 500 butiker

Fler och fler retailkedjor använder MarketChecks digitala checklistor och inte bara i Sverige och Norden. Möjligheten att följa sina kedjor utanför landets gränser och arbeta på flera språk, tillsammans med ett system helt uppbyggt kring retailbranschens struktur, gör att MarketCheck nu används i 11 länder. Genom digitala checklistor ökar möjligheterna att följa butiker på distans.