nov 15, 2022

ÖoB AB behövde ett enkelt, digitalt verktyg i en snabb vardag

Runsvengruppen AB, ägare av lågpriskedjan ÖoB med 92 varuhus och drygt 1 500 anställda, använder MarketChecks digitala checklistor både inom HR för systematiskt arbetsmiljöarbete, inom försäljning i varuhusen och i försäljningsledning.

Susanne Byström är HR-chef och det var i hennes tidigare roll som HR-specialist som hon för sex år sedan letade efter ett verktyg som hela företaget kunde jobba gemensamt i för att göra arbetsmiljöuppföljningar:

– Försäljning använde redan MarketCheck och därför kollade vi på HR hur hela företaget  kunde använda verktyget i företagets Systematiska arbetsmiljöarbete, istället för att ta in ett helt nytt eller på sikt flera nya verktyg, berättar Susanne.

Använder MarketCheck för systematiskt arbetsmiljöarbete

Runsvengruppens HR-avdelning använder MarketCheck i hela organisationen för systematiskt arbetsmiljöarbete två gånger om året. Genom ett mejl från systemet påminns hela organisationen, 92 varuhus, centrallagret och servicekontoret om att genomföra ett gemensamt arbete. Centrallagret och varuhusen följer då de checklistor HR skapat och systemet skickar ut och en automatisk påminnelse skickas till de som inte gjort uppföljningen.

Runsvengruppen använder även checklistor för tillbudsrapportering, systematiskt brandskyddsarbete och brandfarlig vara för att inte missa något av de viktiga stegen.

Digitala checklistor för att följa upp säsonger och aktiviteter i varuhusen

Inom försäljning används digitala checklistor för att säkerställa de olika säsongerna i varuhusen. Varuhusen följer då planeringen och återkopplar med bilder på utförandet. Detta gör att försäljningsledningen även på distans får koll på genomförandet i regionerna.

Under själva säsongen följs aktiviteter och kampanjer upp i varuhusen, vilket dels ger regioncheferna en visuell överblick och dels hjälper dem att utvärdera effekten.

MarketCheck skapar kontinuitet och sparar tid och pengar

Innan MarketCheck använde ÖoB manuella checklistor som skickades in och bilder från varuhusen la man upp på en gemensam disk. Regioncheferna fick göra fler fysiska besök i varuhusen för att följa upp det som inte kunde tas via telefon. Tack vare övergången till MarketCheck har bolaget minskat sina resor och resekostnader.

– Det är en snabb vardag och det administrativa behöver gå snabbt och enkelt, inte minst för varuhuscheferna. Här har bildhanteringen underlättat enormt eftersom varuhuscheferna bara behöver ta en bild och lägga upp och regioncheferna får en snabb status på distans, säger Susanne. 

På HR-avdelningen är det också mycket som ska hinnas med under året och påminnelsefunktionen i MarketCheck gör att uppföljningen faktiskt genomförs och hjälper därmed till att skapa kontinuitet. 

Det som varit avgörande för att få alla medarbetare att använda verktyget är att det är enkelt.

– Är verktyget enkelt att förstå och enkelt att använda, då använder man det. Som lågprisföretag är vi prismedvetna och genom att arbeta i samma enkla digitala verktyg i hela organisationen sparar vi både tid och pengar och har en process vi kan applicera på nya varuhus, säger Susanne.